لیست قیمت آیفون تصویری اف اف

لیست قیمت بروز میباشد .

نمایش کامل لیست
#تصویرنام محصولقیمت قبل (تومان)قیمت جدید (تومان)تغییر قیمت (تومان)تغییرات
۱آیفون تصویری اف اف مدل ۴PNC => تعداد واحد فقط-مانیتور۱,۰۳۳,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۰۰۰ ۰ ---
۲آیفون تصویری اف اف مدل C43 => تعداد واحد فقط-مانیتور۱,۰۸۱,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۰۰۰ ۰ ---
۳آیفون تصویری اف اف مدل c43mi => تعداد واحد فقط-مانیتور۱,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۵۶۹,۰۰۰ ۰ ---
۴آیفون تصویری اف اف مدل C70 => وضعیت حافظه : معمولی۱ | تعداد واحد فقط-مانیتور۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ---
۵آیفون تصویری اف اف مدل C70MI => تعداد واحد فقط-مانیتور۲,۰۱۱,۰۰۰ ۲,۰۱۱,۰۰۰ ۰ ---
۶پنل آیفون تصویری اف اف => تعداد واحد واحدی۶۳۴,۰۰۰ ۶۳۴,۰۰۰ ۰ ---
۷پنل کدینگ آیفون تصویری اف اف مدل ۲۴۰DC۲,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۷۸۰,۰۰۰ ۰ ---
۸ترانس آیفون تصویری اف اف۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ ۰ ---