لیست قیمت آیفون تصویری تکنما

لیست قیمت بروز میباشد .

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 آیفون تصویری تکنما مدل D43 آیفون تصویری تکنما مدل D43 => تعداد واحد فقط-مانیتور 970,000  970,000  ---
2 مانیتور تکنما مدل D43M آیفون تصویری تکنما مدل D43M => تعداد واحد فقط-مانیتور 1,090,000  1,090,000  ---
3 آیفون تصویری تکنما مدل D70 آیفون تصویری تکنما مدل D70 => تعداد واحد فقط-مانیتور 1,485,000  1,485,000  ---
4 آیفون تصویری تکنما مدل D43-1 آیفون تصویری تکنما مدل D70M => تعداد واحد فقط-مانیتور 1,600,000  1,600,000  ---
5 مانیتور تکنما مدل C43TM آیفون تصویری تکنما مدل C43TM => حافظه معمولی | تعداد واحد فقط-مانیتور 1,355,000  1,355,000  ---
6 آیفون تصویری تکنما مدل C70TM آیفون تصویری تکنما مدل C70TM => حافظه معمولی | تعداد واحد فقط-مانیتور 1,850,000  1,850,000  ---
7 مانیتور تکنما مدل E43 آیفون تصویری تکنما مدل E43 ---
8 مانیتور تکنما مدل E70. آیفون تصویری تکنما مدل E70 ---
9 پنل 1 و 2 واحدی تکنما پنل 1 و 2 واحدی تکنما => تعداد واحد واحدی 770,000  770,000  ---
10 پنل نامبرینگ 4 و 6 و 8 واحدی تکنما پنل نامبرینگ 4-6-8 واحدی تکنما => مدل پنل : 4-واحدی-کدینگ 865,000  865,000  ---
11 پنل کدینگ پسوردی و کارت خوان تکنما مدل E35 پنل کدینگ پسوردی و کارت خوان تکنما مدل E35 1,900,000  1,900,000  ---
12 ترانس پنل تکنما ترانس آیفون تصویری تکنما => مدل ترانس 1501 162,000  162,000  ---
13 پخش کننده تصویر تکنما پخش کننده تصویر آیفون تکنما 260,000  260,000  ---
14 بارانگیر پنل آیفون تصویری تکنما بارانگیر پنل آیفون تصویری تکنما 99,500  99,500  ---