پنل کدینگ آیفون تصویری اف اف مدل 240DC-3

آیفون تصویری اف اف مدل 4PNC4npc ff

(دیدگاه کاربر 2)

یکی از تولیدات اولیه آیفون تصویری اف اف مدل 4PNC می باشد که تقریبا با یک طراحی کم حجم برای محیط های کوچک ساخته شده است. صفحه نمایش این آیفون تصویری 3.8 اینچ می باشد .