دوربین مداربسته برایتون مدل UVC65B19B

دوربین مداربسته برایتون مدل UVC50E13 (وریفوکال)UVC50E13