دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC70520C29-AI-2

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC70520C29-AIIPC70520C29-AI