دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC70520C29-AI-9

دوربین مداربسته تحت شبکه برایتون مدل IPC70650E91WD-AIZIPC70650E91WD-AIZ