دوربین مداربسته برایتون مدلUVC62B17-2

دوربین مداربسته برایتون مدل UVC62D83 (لنز 2.8)