تیغه کرکره برقی آلومینیوم دو پل 10 سانتی متری

تیغه کرکره برقی آلومینیوم دو پل 10 سانتی متری