تیغه کرکره برقی آلومینیوم تک پل 8 سانتی متری

تیغه کرکره برقی آلومینیوم تک پل 8 سانتی متری