چشمی بی سیم دزدگیر اماکن مدل STEEL BAT

چشمی بی سیم دزدگیر اماکن مدل STEEL BATSTEEL BAT wireless sensor