قفل ضد سرقت کرکره برقی 2
قفل ضد سرقت کرکره برقی 3
قفل ضد سرقت کرکره برقی 4
قفل ضد سرقت کرکره برقی 2
قفل ضد سرقت کرکره برقی 3
قفل ضد سرقت کرکره برقی 4

قفل برقی ضد سرقت ریموتی کرکره برقیRollup e lock

(دیدگاه کاربر 1)

قفل برقی ضد سرقت ریموتی کرکره برقی محصول جدید و مناسب که از بالا رفتن کرکره برقی توسط سارقین و با قطع برق دستگاه ازانتشار ریموت جلوگیری می کند. این مدل قفل برقی به وسیله ریموت های کرکره برقی عمل می کند و نیازی به ریموت مجزا برای قفل نمیباشد