.

پیوستن به کانال تلگرام سها ای شاپ 

همراهان گرامی صنایع الکترونیک سها به جهت همراه شدن با کانال تلگرامی فروشگاه سها الکترونیک آیدی کانال را در بخش Search جستجو نمایند :

آموزش جستجو در تلگرام :

روش دوم

 با تماس یا ارسال پیامی به شماره تلفن ۰۹۳۶۵۰۱۶۲۳۹
درخواست عضویت خودتان را در کانال تلگرامی سها ای شاپ مطرح نمایید .

روش سوم

در صورتی که VPN شما روشن است میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر وارد کانال تلگرام شوید .

.

پیوستن به کانال تلگرام سها ای شاپ 

همراهان گرامی صنایع الکترونیک سها به جهت همراه شدن با کانال تلگرامی فروشگاه سها الکترونیک آیدی کانال را در بخش Search جستجو نمایند :

آموزش جستجو در تلگرام :

روش دوم

 با تماس یا ارسال پیامی به شماره تلفن ۰۹۳۶۵۰۱۶۲۳۹
درخواست عضویت خودتان را در کانال تلگرامی سها ای شاپ مطرح نمایید .

روش سوم

در صورتی که VPN شما روشن است میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر وارد کانال تلگرام شوید .