تلگرام سها ای شاپ

.

تلگرام سها ای شاپ 

همراهان گرامی صنایع الکترونیک سها به جهت همراه شدن با کانال تلگرامی فروشگاه سها الکترونیک آیدی کانال را در بخش Search جستجو نمایند :

آموزش جستجو در تلگرام :

روش دوم

 با تماس یا ارسال پیامی به شماره تلفن 09392625202
درخواست عضویت خودتان را در کانال تلگرامی سها ای شاپ مطرح نمایید .

روش سوم

در صورتی که VPN شما روشن است میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر وارد کانال تلگرام شوید .

.

تلگرام سها ای شاپ

پیوستن به کانال تلگرام سها ای شاپ 

همراهان گرامی صنایع الکترونیک سها به جهت همراه شدن با کانال تلگرامی فروشگاه سها الکترونیک آیدی کانال را در بخش Search جستجو نمایند :

آموزش جستجو در تلگرام :

آموزش ورود به کانال تلگرام سها ای شاپ

روش دوم

 با تماس یا ارسال پیامی به شماره تلفن 09365016239
درخواست عضویت خودتان را در کانال تلگرامی سها ای شاپ مطرح نمایید .

روش سوم

در صورتی که VPN شما روشن است میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر وارد کانال تلگرام شوید .